Buitengewone ledennetwerk

Het netwerk Buitengewone leden richt zich op het leggen van de verbinding tussen huidige bestuurders en oud-bestuurders. Ze richten zich op klankborden, coaching en mentorschap, fungeren als databank voor zowel bestuurders als buitengewone leden en hebben een verwijsfunctie naar al bestaande gremia (LIMM, permanente scoutingscommissie, regiobesturen). Het netwerk wil een verbindende functie vervullen.

Het bestuur van het Buitengewone ledennetwerk bestaat uit:

Marjan van der Aart (voorzitter)

Thijn de Ruijter

Corine Sluiter

Ruud Luchtenveld


Het bestuur is te bereiken per mail: oudbestuurders@bestuurdersvereniging.vvd.nl