Buitengewone ledennetwerk

Het netwerk Buitengewone leden richt zich op het leggen van de verbinding tussen huidige bestuurders en oud-bestuurders. Ze richten zich op klankborden, coaching en mentorschap, fungeren als databank voor zowel bestuurders als buitengewone leden en hebben een verwijsfunctie naar al bestaande gremia (LIMM, permanente scoutingscommissie, regiobesturen). Het netwerk wil een verbindende functie vervullen.

Marianne Morren-Kallen is het aansprekingspunt voor dit netwerk.