Wat zijn de bestuurdersnetwerken?

De Bestuurdersnetwerken van de VVD-Bestuurdersvereniging zijn netwerken van bestuurders uit een provincie, of met eenzelfde bestuurlijke taak of functie.

De Provinciale bestuurdersnetwerken zijn ingedeeld per provincie en hebben als taak om leden die woonachtig zijn in een provincie te verenigen. Het binden en verbinden van bestuurders in de provincie en het bevorderen van de naleving van de doelstelling van de vereniging behoren tot de primaire taken.

De Functionele bestuurdersnetwerken zijn ingedeeld per eenzelfde bestuurlijke taak en leden die deze functies bekleden verenigen zich in dit netwerk. De Functionele bestuurdersnetwerken zorgen voor het stimuleren en het bevorderen van de professionalisering van bestuurders en het naleven van de doelstellingen van de vereniging op functionele indeling.