Zeeland

De Provinciale bestuurdersnetwerken zijn ingedeeld per provincie en hebben als taak om leden die woonachtig zijn in een provincie te verenigen. Het binden en verbinden van bestuurders in de provincie en het bevorderen van de naleving van de doelstelling van de vereniging behoren tot de primaire taken. De VVD-Bestuurdersvereniging is in iedere provincie vertegenwoordigt. De voorzitters van de provinciale bestuurdersnetwerken zijn onderdeel van het netwerkoverleg.

Het functioneel netwerk van de VVD Bestuurdersvereniging in Zeeland heeft tot doel de leden in Zeeland te verbinden door activiteiten te organiseren die gericht zijn op ontmoeting, kennis uitwisseling en netwerken.
Jaarlijks worden 3 a 4 bijeenkomsten georganiseerd in Dorpshuis Versvliet in ’s Heer Abtskerke.
Voor de bijeenkomsten worden alle leden van het netwerk van de VBV in Zeeland uitgenodigd, dus vertegenwoordigers van gemeenten, provinciale staten, het waterschap, de provincie en de Eerste en Tweede Kamer. Juist de aanwezigheid van al deze bestuurslagen maakt de bijeenkomst zo waardevol. De vertegenwoordiger is Loes Meeuwisse.