Noord-Brabant

De Provinciale bestuurdersnetwerken zijn ingedeeld per provincie en hebben als taak om leden die woonachtig zijn in een provincie te verenigen. Het binden en verbinden van bestuurders in de provincie en het bevorderen van de naleving van de doelstelling van de vereniging behoren tot de primaire taken.

De VVD-Bestuurdersvereniging is in iedere provincie vertegenwoordigt. De voorzitters van de provinciale bestuurdersnetwerken zijn onderdeel van het netwerkoverleg. Voor Noord-Brabant is dat Sanneke Vermeulen.