Fractievoorzittersplatform

Dit netwerk biedt ruimte voor alle gemeentelijke fractievoorzitters door het land om met elkaar te spreken over thema's die hen aangaan.

Rogier Bruin is het aanspreekpunt voor dit netwerk.