I.R. Lelykring

De Ir LelyKring is het platform voor waterschapsbestuurders binnen de VVD-Bestuurdersvereniging.

Met de naam wordt de liberale politicus en staatsman ir. Cornelis Lely geëerd, die als minster van Waterstaat in het Kabinet Cort van der Linden (1913-1918) verantwoordelijk was voor de Zuiderzeewet, de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee.


De Ir LelyKring heeft een kwaliteitszetel in het netwerkoverleg van de VVD-Bestuurdersvereniging. Deze wordt ingenomen door Marcel Houtzager. Het bestuurdersnetwerk fungeert enerzijds als klankbord voor de bij de VVD aangesloten waterschapsbestuurders, anderzijds streeft het een goede ingang na bij de politieke collega’s op lokaal, regionaal en landelijk niveau.


Activiteiten

Tot de activiteiten van de Ir LelyKring behoort het organiseren van een jaarlijkse landelijke bijeenkomst voor waterschapsbestuurders, waterschapssecretarissen en de woordvoerders water/waterschappen in de statenfracties. Deze meeting vindt direct voorafgaand aan het jaarcongres van de VVD-Bestuurdersvereniging - in mei en november - plaats. Zowel het symposium van de Ir LelyKring als het congres van de VVD-Bestuurdersvereniging bieden - mede door hun onderlinge samenhang - bij uitstek een mogelijkheid om niet alleen met politiek verwante vakgenoten te spreken, maar ook om de raakvlakken tussen functioneel en algemeen openbaar bestuur te doorbreken


Lidmaatschap

Waterschapsbestuurders en -secretarissen die zich aanmelden als (buitengewoon) lid van de VVD-Bestuurdersvereniging zijn automatisch, zonder extra kosten, aangesloten bij de Ir Lely Kring en ontvangen het verenigingsblad “Liberaal Bestuur".


Bestuur en contact

Het bestuur bestaat uit voorzitter drs. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, en de leden  Karima Bouchtaoui, (Lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard), Eisse Luitjens (lid DB waterschap Noorderzijlvest), Marcel Houtzager (lid DB Hoogheemraadschap van Delfland) en Hans Pluckel (DB-lid Hoogheemraadschap Rijnland)