Netwerkvacatures VBV

Wij zoeken enthousiaste bestuurders die met volle energie hun netwerk willen vertegenwoordigen. De vier vrijgekomen functies zijn voor Fryslân, Utrecht, Gedeputeerden en Statenleden en Buitengewone Leden.

Dit ben jij:

Met jouw gedrevenheid en enthousiasme verbind je de leden van jouw netwerk. Je organiseert bijeenkomsten en faciliteert initiatieven die bijdragen aan ons doel: gekozen en benoemde bestuurders van de VVD ondersteunen zodat zij kunnen uitblinken in hun rol of functie. Daarvoor heb je wel de nodige assertiviteit nodig. Temeer daar je ook als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van jouw netwerk optreedt.

Dit ga jij doen:

Het is belangrijk dat je een jaarplan opstelt waarin je aangeeft hoe je de leden van jouw netwerk bij elkaar brengt. Hoe je de zaken die in jouw netwerk spelen bijeen brengt en op welke wijze je daarmee het inhoudelijke debat binnen de Bestuurdersvereniging faciliteert en een stapje verder brengt. Vanzelfsprekend weet jij dan ook wat er speelt binnen het bereik en het aandachtsgebied van jouw netwerk.

Met de mensen die je om je heen verzamelt, organiseer je actuele en inhoudelijke activiteiten voor het netwerk. Daarnaast worden er minimaal twee keer per jaar fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor de netwerkvertegenwoordigers. Jij bent daar natuurlijk bij! Los van deze bijeenkomst werk je informeel en organisch samen met de andere netwerken.

Dit bieden wij:

Je hebt een zichtbare rol in onze grote, belangrijke en bovendien gezellige Bestuurdersvereniging. Hierdoor heb je invloed op en draag je bij aan de gesprekken die we binnen de VVD voeren over de koers van de partij. Uiteraard wordt je ondersteund in jouw belangrijke werk, zoals bij het organiseren van activiteiten. En last but not least: jij gaat over het traditionele bier en de onvermijdelijke bitterballen!

Proces:

Stuur voor 1 december 2023 jouw CV en motivatiebrief naar bestuurders@vvd.nl. Het bestuur zal tot 15 december gesprekken voeren met kandidaten. Vervolgens zal het bestuur een voordracht doen aan de ledenvergadering. Deze voordracht zal bekend worden bij het versturen van de agenda voor de ALV. Deze zal plaatsvinden in Noordwijkerhout op 26 januari 2024. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot een week voor de ALV bij het bestuur conform 15.6 van de statuten.