Vacature netwerkvertegenwoordigers

De VVD-bestuurdersvereniging heeft de volgende vacatures:

-          Netwerkvertegenwoordiger Jong Bestuurders

-          Netwerkvertegenwoordiger Gedeputeerden & Statenleden

 

 

De VVD-bestuurdersvereniging

De VVD-Bestuurdersvereniging is in 1946 opgericht als ontmoetingspunt voor en van liberale gemeente- en provinciebestuurders. Inmiddels heeft de vereniging ongeveer 2500 leden en zijn alle gekozen en benoemde VVD-bestuurders lid. De VVD-Bestuurdersvereniging is daarmee hét netwerk voor VVD'ers in het openbaar bestuur. Met dit netwerk wil de VVD-Bestuurdersvereniging haar leden ondersteunen bij het zo effectief mogelijk invullen van ieders politieke functie. Door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en samen op te trekken bij gemeenschappelijke politieke vraagstukken. Dwars door de verschillende politieke geledingen en over geografische grenzen heen. De vereniging organiseert daartoe bijeenkomsten, online en fysiek, trainingen (veelal samen met de Haya van Somerenstichting), en levert bijvoorbeeld een handreiking voor het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de verschillende geledingen.    

 

De VVD-bestuurdersvereniging staat onder leiding van het door de algemene ledenvergadering benoemde bestuur. Daarnaast heeft de VVD-bestuurdersvereniging bestuurdersnetwerken. De Bestuurdersnetwerken zijn onderverdeeld in provinciale netwerken en functionele netwerken.

 

De Provinciale- en Functionele netwerken

De Provinciale bestuurdersnetwerken zijn ingedeeld per provincie en hebben als taak om leden die woonachtig zijn in een provincie te verenigen. Het binden en verbinden van bestuurders in de provincie en het organiseren van activiteiten om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en samen op te trekken waar dat meerwaarde biedt, behoren tot de primaire taken.

 

De  Functionele bestuurdersnetwerken zijn ingedeeld per eenzelfde bestuurlijke rol en leden die deze functies bekleden verenigen zich in dit netwerk. De Functionele bestuurdersnetwerken geven invulling aan de doelstelling van de vereniging via de functionele lijn. Ook hier gaat het om het binden en verbinden van bestuurders en het organiseren van activiteiten om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en samen op te trekken bij politieke dossiers.

 

Ieder Provinciaal- en Functioneel bestuurdersnetwerk heeft een eigen netwerkvertegenwoordiger.

 

Takenpakket netwerkvertegenwoordiger

Als netwerkvertegenwoordiger heb je de volgende taken:

 

·        Je organiseert meerdere inspirerende activiteiten per jaar voor alle bestuurders uit je netwerk, met als doel het uitwisselen van kennis, netwerken en trainen en het bevorderen van het onderlinge contact;

·        Je bent aanspreekpunt binnen je netwerk voor leden die willen sparren of begeleiding nodig hebben;

·        Je stimuleert leden aan activiteiten van de VVD-bestuurdersvereniging deel te nemen;

·        Je bent aanwezigheid bij de landelijke netwerkoverleg bijeenkomsten en neemt actief deel;

·        Je stelt voor jouw netwerk een jaarplan en een jaarverslag op.

 

Functie-eisen netwerkvertegenwoordiger

Dit zijn de functie-eisen:

-          Je bent actief als gekozen of benoemd politicus voor de VVD en je blijft dit ook naar verwachting de komende jaren (m.u.v. netwerkvertegenwoordiger buitengewone leden);

-          Je hebt enige jaren ervaring als VVD politicus;

-          Je beschikt over een relevant netwerk, en binnen je eigen bestuurdersnetwerk kennen de leden jou, en jij kent hen;

-          Je bent enthousiast en actief, en beschikt over verbindende vaardigheden.

-          Je bent bereid en in staat tijd vrij te maken deze functie goed in te vullen.

 

Specifiek voor de openstaande vacatures geldt aanvullend het volgende:

-          De netwerkvertegenwoordiger Jong Bestuurders is een politicus van 35 jaar of jonger.

-          De netwerkvertegenwoordiger Gedeputeerden & Statenleden is lid van de Provinciale Staten of Gedeputeerde.

 

Solliciteren

Heb je belangstelling voor de functie van netwerkvertegenwoordiger en voldoe je aan de functie-eisen, stuur dan voor 20 september een korte motivatiebrief en CV naar bestuurders@vvd.nl.

 

Procedure

Het bestuur van de VVD-Bestuurdersvereniging beoordeelt de kandidaten en voert hiertoe selectiegesprekken. Ook kan input worden gevraagd aan het (regionale) talent management over eerder functioneren van de kandidaat. Het bestuur draagt per vacature een kandidaat voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de netwerkvertegenwoordiger.

 

Vragen?

Heb je vragen over de functie of de procedure, wend je dan tot Stefan Slikker via s.slikker@vvd.nl