Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur van start!

Regelmatig worden burgemeesters, wethouders en raadsleden geconfronteerd met agressie, geweld, intimidatie en bedreigingen, blijkt ook weer uit het rapport ‘Staat van het Bestuur 2018’. Zo heeft 28% van de raadsleden ervaring met agressie en geweld, 40% van de wethouders en 43% van de burgemeesters.

Tezamen met de bestuurdersverenigingen van andere politieke partijen, verschillende ministeries en beroepsverenigingen zijn de krachten gebundeld in een Netwerk Weerbaar Bestuur. Het meest recente initiatief van dit netwerk is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, dat op 3 april 2019 is gestart. Het ondersteuningsteam is opgezet om politieke ambtsdragers een steun in de rug te geven, concrete hulp en ondersteuning te bieden en te adviseren welke vervolgstappen er gezet kunnen worden. Ambtsdragers kunnen vertrouwelijk contact opnemen met vertrouwenspersonen, alsook ambtsgenoten en experts die ondersteunen op het gebied van beveiliging, rechtshulp en nazorg. De VVD-Bestuurdersvereniging maakt actief onderdeel uit van het Netwerk Weerbaar Bestuur en probeert het aanbod ervan beschikbaar te laten zijn voor onze eigen leden.

De contactpersonen die geraadpleegd kunnen worden, vind je op de website van het netwerk en in onderstaande factsheet.