Een eigen netwerk voor Raadsleden!

 

Er zijn ruim 1.000 gemeenteraadsleden namens de VVD actief in Nederland. Daarmee zijn raadsleden de grootste bestuurdersgroep binnen onze vereniging. De bestuurdersvereniging is een verenging voor en door bestuurders. Allen hebben een eigen netwerk binnen de vereniging, alleen de raadsleden hebben dit nog niet.

 

Dit terwijl het belang van de lokale politiek én de veranderingen in het werk als raadslid zich in hoog tempo opvolgen.

Daarom willen wij raadsleden graag ruimte bieden voor een eigen netwerk in de bestuurdersvereniging.

Wat gaat dit netwerk doen?

Het netwerk wordt opgericht om kennis onder raadsleden te delen, zaken af te stemmen en de belangen van raadsleden binnen de vereniging goed te borgen. Dat kan door het organiseren van bijeenkomsten speciaal voor raadsleden, maar ook door de contacten op meer digitale wijze te onderhouden.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gemeenteraadsleden die deze kar willen gaan trekken.

Heb jij interesse of vragen? Neem dan contact op met Boaz Adank(algemeen bestuurslid VVD-bestuurdersvereniging en wethouder in Breda) via bestuurders@vvd.nl.