Verslag van het najaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging

In het bekende congrescentrum De Werelt vond traditiegetrouw het eerste weekend van november het najaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats. Een groot aantal leden kwam bij elkaar om te netwerken en voor inhoudelijke verdieping.

Na een succesvolle eerste bijeenkomst, vond voorafgaand aan het congres voor de tweede keer een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden plaats. Bestuurders en politici die onlangs lid geworden zijn van de vereniging, of nog nooit een congres bezocht hadden, konden onder het genot van een lunch kennismaken met elkaar en de vereniging. 

Tijdens de ledenvergadering is de Leidraad GR2018 gepresenteerd. Deze Leidraad is opgesteld door een klankbordgroep uit de VVD-Bestuurdersvereniging, onder leiding van Pieter Heiliegers. In de leidraad zijn de uitgangspunten van de VVD vertaald naar krachtige standpunten voor lokaal beleid. Deze leidraad kunnen netwerken gebruiken bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Leidraad is beschikbaar via de Community app. 

Ook werd er afscheid genomen van mevrouw Tanja Klip-Martin als secretaris, de heer Peter de Koning als penningmeester en van de heer Arno Brok als voorzitter van de VVD-Bestuurdersvereniging en werd het nieuwe bestuur benoemd.

Na de ledenvergadering vonden de bijeenkomsten van de bestuurdersnetwerken plaats, waar politici en bestuurders hun ambtsgenoten treffen. Er werd gesproken en gediscussieerd over gemeentelijk belastingbeleid, klimaatadaptatie, milieudoelstellingen, radicalisering, veiligheid. Hierna was het tijd voor de borrel met bitterballen en het diner.

Tijdens het plenaire avondprogramma was er een bijzondere gastspreker, namelijk de heer Richard van Zwol, secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties. Naar aanleiding van het rapport “Maak verschil” van de studiegroep Openbaar Bestuur ging hij het gesprek aan met de zaal over de toekomst van het openbaar bestuur. Tevens was Partijvoorzitter Henry Keizer aanwezig om de vereniging te feliciteren met het 70-jarig bestaan. De afgelopen jaren heeft Arno Brok hier als voorzitter van de vereniging een bijzondere bijdrage aangeleverd. Tijdens een feestelijk afscheid werd zijn inzet beloond met het erelidmaatschap van de VVD-Bestuurdersvereniging. Het avondprogramma werd afgesloten door lijstrekker en Minister-President Mark Rutte, die met veel enthousiasme met de leden in gesprek ging over actuele thema’s.

Het vrijdagprogramma sloot traditiegetrouw af met de welbekende borrel, maar ook vond voor het eerst een liberale pub quiz georganiseerd door Frederik Zevenbergen en Jeroen Verwoort. 

Na de workshops op zaterdagochtend werd het congres afgesloten door Tamara van Ark, vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie en campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezing 2017. Tamara wist met haar boeiende verhaal over campagnestrategieën de bestuurders in de juiste modus te krijgen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. 

Wij kijken terug op een geslaagd congres en hopen u in mei 2017 weer te mogen ontvangen tijdens het voorjaarscongres!