Floor Wissing-Kunst

Floor Wissing-Kunst is lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en Ijssel en lid van het netwerkoverleg namens de ir Lelykring.