Marjan van der Aart

Marjan van der Aart was achtereenvolgens gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder in de gemeente Smallingerland.

Momenteel is zij financieel directeur van een internationaal transportbedrijf, voorzitter van Kon. BLN-Schuttevaer Noord-Nederland (de brancheorganisatie van de binnenvaart) en voorzitter van KWF-Smallingerland.

Hoewel zij momenteel werkzaam is in het bedrijfsleven, is haar ambitie weer een functie in het openbaar bestuur te bekleden.

Marjan vindt de liberale kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van groot belang en handelt hiernaar. Ze vindt het een uitdaging om overheid en burgers dichter bij elkaar te brengen.

Marjan van der Aart is lid van het netwerkoverleg als voorzitter van het netwerk “Buitengewone Leden”.

Contactgegevens

E-mail: marjan@vanderaart.net

Tel: 06-51376937