Jaap Borg

Jaap Borg is sinds eind 2015 wethouder in de gemeente Menterwolde en is in januari 2018 benoemd tot wethouder van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Jaap vertegenwoordigt de leden van het netwerkoverleg van de VVD-Bestuurdersvereniging uit de provincie Groningen.

Geboren en getogen in Appingedam, opgegroeid in een middenstandsgezin. Na mijn militaire dienstplicht, de studie civiele techniek aan de HTS in Groningen afgerond, waarna mijn loopbaan in de grond-, weg- en waterbouw begon.

De liberale beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid hebben mij altijd erg aangesproken.

In mijn werkzame leven heb ik veel te maken gehad met de politiek, zowel op gemeentelijk, provinciaal als op landelijk niveau. Vooral in de periode dat ik voorzitter van VNO-NCW Groningen was had ik regelmatig contact met diverse politici. Bijvoorbeeld over verminderen regeldruk, verbeteren vestigingsklimaat, vereenvoudigen van de aanbestedingsregels, hoe krijgen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer betrokken bij het arbeidsproces, hoe zorgen we dat we voldoende technisch opgeleide mensen hebben en hoe voorkomen we dat ze na hun opleiding eerst werkeloos worden.

Nu ik mijn carrière in de grond-, weg- en waterbouw heb afgesloten, mijn voormalig eigen bedrijf, Borginfra, ondergebracht heb bij Oosterhuis, is voor mij een nieuwe levensfase aangebroken. Waarbij ik naast het genieten van mijn pensioen en vrijheid, me graag wil inzetten voor de maatschappij.

Door mijn betrokkenheid bij veel verenigingen heb ik een groot netwerk opgebouwd. Daar kom ik mensen tegen die veel kritiek hebben op de politiek en de stroperige overheid. Vaak hebben zij de tijd niet om daar iets aan te doen. Nu ik die tijd wel heb, wil ik me inzetten om daar verbetering in aan te brengen.

Lage lasten voor burgers en ondernemers, een efficiënt opererende bestuurlijke en ambtelijke organisatie met meer kansen voor ondernemers, zodat die meer banen kunnen en durven genereren.Contactgegevens:

Email: J.R.Borg@home.nl

Tel:  06-53789531