Arjen Gerritsen

Arjen Gerritsen is burgemeester van Almelo. In november 2016 is hij benoemd tot voorzitter van de VVD-Bestuurdersvereniging.  Als bestuurslid van de VVD-Bestuurdersvereniging is hij verantwoordelijk voor de portefeuille: Voorzitter Bestuur en Netwerkoverleg, adviseur VVD-Hoofdbestuur. 


contactgegevens

Email: a.gerritsen@almelo.nl