Floor Vermeulen

Floor Vermeulen is lid van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zuid-Holland. Bij de VVD-Bestuurdersvereniging is hij lid van het netwerkoverleg namens de Leden Provinciale Staten en Gedeputeerden. Hij was provinciaal lijsttrekker van de VVD bij de Statenverkiezingen in 2011 en 2015 en vervolgens formateur van het voorgaande en huidige college in Zuid-Holland. Als gedeputeerde beslaat zijn portefeuille verkeer en vervoer, vervoersautoriteit en MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), communicatie en vergunningverlening. De gedeputeerde verkeer en vervoer is voorzitter van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB).

Binnen de VVD was Floor afdelingsbestuurslid, lid van de toenmalige Partijraad en bestuurslid van de Kamercentrale Zuid-Holland Noord alvorens hij in 2007 werd gekozen in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Tussen 2010 en 2015 was hij fractievoorzitter in de Staten. In 2015 werd hij benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de VVD-Bestuurdersvereniging. Floor studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden en was actief als bestuurder voor de longpatiĆ«ntenvereniging van Longfonds. In zijn vrije tijd was hij lid van de cliĆ«ntenraad van het LUMC te Leiden en is hij thans voorzitter van de Nederlandse Montessori Vereniging. 


contactgegevens: 

f.vermeulen@pzh.nl

070-4417112