Holger Rodoe

Holger Rodoe is wethouder in de gemeente Mook en Middelaar. Holger is lid van het netwerkoverleg namens de provincie Limburg

E-mail: holger.rodoe@mookenmiddelaar.nl