Yvonne Bijenhof - Dubbink

Yvonne Bijenhof is sinds 2018 gemeenteraadslid en sinds 2022 fractievoorzitter voor de VVD in Almelo. Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 juni 2022 in Halfweg is Yvonne benoemd tot algemeen bestuurslid van de VVD-bestuurdersvereniging.

Natuurlijk is de VVD zelf het belangrijkste dat ons bindt, maar het exclusieve platform dat de Bestuurdersvereniging is voor de ontmoeting en ondersteuning van liberale politici en bestuurders is daarop een haast noodzakelijke aanvulling, aldus Yvonne. Yvonne wil hier graag een bijdrage aan leveren door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor onze vereniging.

E-mail:

y.bijenhof@almelo.nl