Raadsledennetwerk

VVD-raadsleden zijn verenigd in het Raadsledennetwerk 

 

Er zijn maar liefst 1136 raadsleden die namens de VVD in de gemeenteraden zitting hebben! Daarmee vormen zij de grootste groep bestuurders binnen de VVD-bestuurdersvereniging. 

Het Raadsledennetwerk is opgericht (juni 2019): 

•          om de belangen van VVD-raadsleden te behartigen binnen de vereniging;  

•          t.b.v. kennis- en kwaliteitsbevordering van VVD-raadsleden; en 

•          om het (onderling) contact tussen alle VVD-raadsleden te versterken en te verlevendigen. 

Als functioneel bestuurdersnetwerk willen wij zo een bijdrage leveren aan het stimuleren en het bevorderen van de professionalisering van deze groep VVD-raadsleden. Voorzitter van het raadsledennetwerk is Rogier Bruin (raadslid in Den Helder). Hij vertegenwoordigt ook de raadsleden in het Netwerkoverleg van de VBV. Het team dat samen zorgdraagt voor de activiteiten van het netwerk bestaat verder uit: 

  • Rogier Bruin (Den Helder) 
  • Sjir Hanssen (Rheden) 
  • Miranda Voogt (Delft) 
  • Marc van Niekerk-Thie (De Fryske Marren) 
  • Sabrina van den Heuvel (Leidschendam-Voorburg)