Thematische Netwerken VVD

De VVD kent een aantal thematische netwerken. Deze netwerken verbinden leden en niet-leden op basis van hun interesse in of specialismen op een bepaald thema. Vanwege de inhoudelijke verdieping kunnen deze netwerken bij uitstek interessant zijn voor bestuurders en politici.

De thematische netwerken faciliteren en verbinden leden en niet-leden, ze onderhouden contact met volksvertegenwoordigers, zorgen voor een intern inhoudelijk debat, organiseren externe bijeenkomsten en het brengen specialismen samen.

Wilt u zich aansluiten bij een thematisch netwerk? Neem dan contact op met strategie@vvd.nl.

Meer informatie over de thematische netwerken van de VVD en de contactgegevens vindt u hier: https://www.vvd.nl/thematische-netwerken/

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle thematische netwerken: 

Sport en Bewegen

Houdt zich bezig met thema's als sport, bewegen en activiteiten.


Public Professionals

Houdt zich bezig met het stimuleren van netwerken bij ambtenaren en tegelijkertijd actief te werken aan de eigen ontwikkeling en carrière.


Werk en Inkomen

Houdt zich bezig omtrent het geven van advies rondom de arbeidsmarkt en pensioenen.


Gezondheid en Zorg

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten die zowel inhoudelijk op zorg georiënteerd zijn als op communicatie.


Financiën

Houdt zich bezig met thema's als accountancy, de euro en de hypotheekmarkt.


Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Houdt zich bezig omtrent thema's als 'de gekozen burgemeester' en 'asiel en migratie' en doet dit onder meer in de vorm van bijeenkomsten.


Young Professionals

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van evenementen met grote en bekende sprekers vanuit de young professionals.


Landbouw, Natuur en Voedsel      

Houdt zich bezig omtrent het houden van evenementen rondom zaken als visserij, landbouw, natuur en voedsel.


Onderwijs

Houdt zich bezig omtrent het bevorderen van het onderwijsstandpunt binnen de VVD

en dit interactief met de partij, leraren en andere belangengroepen te bespreken. 


Cultuur & Media       

Houdt zich bezig omtrent het bevorderen van cultuur en erfgoed.


Mobiliteit en Leefomgeving

Houdt zich bezig omtrent het beter profileren van de agenda mobiliteit en leefomgeving binnen de VVD.  


Wonen

Houdt zich bezig omtrent het houden van debatten binnen de woonsector met liberaal denkende. 

                       

Internationaal

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten omtrent de rol van

Nederland binnen Europa en de rest van de wereld.


Economische Zaken           

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten omtrent economische zaken.


Veiligheid en Justitie                      

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen in verband met veiligheid en justitie.


Seniorennetwerk                 

Houdt zich bezig omtrent het aankaarten van het ouderenbelang binnen de VVD en

doet dit door middel van regelmatige bijeenkomsten van senioren.


Maatschappelijk Middenveld

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen met

liberale bestuurders en professionals in een actief en zelfwerkend netwerk.          


Liberaal Vrouwen Netwerk  

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van netwerkdiners en bijeenkomsten zoals de

Internationale Vrouwendag om daar een liberaal geluid te laten horen.


Liberale Verdieping

Houdt zich bezig omtrent het houden van vergaderingen rondom liberale verdieping.  

   

Politiek Debat           

Houdt zich bezig omtrent het organiseren van landelijke debatten, waaronder de organisatie van de VVD-dagen.


Liberaal Groen                     

Houdt zich bezig omtrent thema's als duurzaamheid, milieu, klimaat en energie.